Följ TransFargo

Trafikinformation Stockholm

Blogginlägg   •   Maj 18, 2017 08:03 CEST

Det är mycket begränsad framkomlighet på E4/E20, Essingeleden i höjd med trafikplats Lindhagensgatan, i norrgående riktning. 

På grund av den begränsade framkomligheten har man varit tvungen att stänga delar av södra länken eftersom det inte får vara stillastående trafik i tunnlarna. Påfarten från Hornsberg/Kristineberg upp på Essingelden norrgående är också avstängd.

Det är tre körfält som är avstängda och endast ett körfält är öppet förbi platsen. Det orsakar väldigt långa köer och längre restid. Om möjligt välj annan väg !
Om man kommer söderifrån och ska norrut vidare via Stockholm, välj gärna Rv 55 via Strängnäs/Enköping/Uppsala

Saneringsarbete pågår. Det saknas prognos på när alla körfält kan öppnas upp, men det kommer att vara långa köer under hela dagen. Orsaken är ett oljeutsläpp som inträffade under tidig morgon.

Källa: Trafikverket

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera