Följ TransFargo

Taggar

Miljöredovisning för TransFargos verksamhet 2012

För TransFargo är miljön viktig. Idag står transportbranschen för en tredjedel av miljöpåverkan orsakad avkoldioxidutsläpp. Vi har därför en väl utvecklad miljöpolicy, som säger att TransFargo aktivt och på affärsmässiga grunder ska bedriva ett målinriktat miljöarbete. I våra årliga Miljörapporter kan ni läsa mer om det miljöarbete vi bedrivit under det gångna året och vårt mål till år 2020.

Kvalitetscertifikat

Kvalitetscertifikat

Dokument   •   2012-03-13 15:11 CET

TransFargo är en föregångare inom transportbranschen vad gäller tredjepartscertifiering av kvalitetsledningssystem. Så tidigt som i maj 1995 godkändes vårt ledningssystem enligt ISO 9002:1994. Certifikatet omfattade hela TransFargos verksamhet. Den senaste recertifieringen gjordes i mars 2011 enligt ISO9001:2008.

Mijöcertifikat

Mijöcertifikat

Dokument   •   2012-03-13 15:09 CET

Idag står transportbranschen för en tredjedel av miljöpåverkan orsakad av koldioxidutsläpp. TransFargo har därför en väl utvecklad miljöpolicy, som säger att företaget aktivt och på affärsmässiga grunder ska bedriva ett målinriktat miljöarbete och verka som föredöme i branschen. I denna rapport kan ni läsa om det miljöarbete vi bedrivit under 2010 och vårt mål till år 2020.

Miljöredovisning för TransFargos verksamhet 2010

För TransFargo är miljön viktig. Idag står transportbranschen för en tredjedel av miljöpåverkan orsakad avkoldioxidutsläpp. Vi har därför en väl utvecklad miljöpolicy, som säger att TransFargo aktivt och på affärsmässiga grunder ska bedriva ett målinriktat miljöarbete. I våra årliga Miljörapporter kan ni läsa mer om det miljöarbete vi bedrivit under det gångna året och vårt mål till år 2020.